Krav

Produkten är ekologisk enligt bestämmelserna i EU:s regelverk, alltså att inga kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel får användas samt KRAV’s egna kriterier. KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat och är en bred märkning med regler som bland annat omfattar socialt ansvarstagande, tillsatser, djuromsorg och minskad klimatpåverkan.
KRAV-märkningen finns inom de flesta kategorier av mat och dryck.
KRAV:s regler omfattar hela kedjan från råvaruproduktion till förädling.

Visar alla 8 resultat

Visar alla 8 resultat