Retur & reklamation

Transportskador

Vi på E-Tammuz AB tar ansvar för varor som har skadats eller kommer bort i transporten.

Om du upptäcker att varan är skadad i transporten eller på något annat sätt så måste du kontakta oss inom en rimlig tid, dock inom 24 timmar. Upptäcker du att varan är skadad på något sätt så kontakta vår kundservice på kundtjanst@bakal.se

Reklamation

Om en vara är felaktig eller felexpedierad ska du så snart som möjligt kontakta kundtjanst@bakal.se, bifoga en eller flera bilder och ange felet och så får du information om hur du ska gå tillväga. Vi behöver även ditt ordernummer.

Övrigt

Vid eventuell tvist kommer E-Tammuz AB att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag.

Kundservice

Vid eventuella frågor eller för mer information, kontakta: info@bakal.se